Karaspēku veidu krāsu atšķirības Latvijas armijā

Ar Latvijas armijas izveidošanos karavīri kā atšķirības zīmes nēsāja apkakles zīmotnes Latvijas karoga sarkanajā tonī. Zīmotnes atšķirīgā krāsā bija tikai jātnieku eskadronu karavīriem. Ar laiku zīmotņu un ietērpa iemalojumu krāsa tika pārvērsta par ieroču šķiru atšķirības zīmēm. Pie tam karoga sarkano toni pavēlēs sauca ļoti atšķirīgi — ķiršu brūnā, aveņu krāsa, nacionālā karoga pamatkrāsa.

Apsardzības ministra 1921. gada 25. pavēle (31. maijā) noteica uzpleču apmalojumu krāsu, bet ar 1922. gada 17. pavēli (29. jūlijā) tika ieviestas jaunas formas un krāsu mainīja dažādu karaspēka veidu zīmotnes.

Karaspēka veids Krāsa 1921 1922
Apsardzības ministrijas centrālās pārvaldes balta attēls
 
attēls
 
Kājnieki karoga sarkanumā attēls
 
attēls
 
Jātnieki dzeltena attēls
 
attēls
 
Artilērija sarkana, pēc tam zila attēls
 
attēls
 
Tehniskā karaspēka daļas melna attēls
 
attēls
Pārējās ārrindu daļas zaļa attēls
 
attēls
 
Robežsargi zila attēls
 
 
Auto-tanku pulks
Aviācijas divizions
karoga sarkanumā
 
attēls
 

1922. gadā balto krāsa tika piešķirta arī Rīgas komandantūrai, kamēr citu pilsētu komandantūras izmantoja vispārīgo karoga sarkano. Robežsargi 1922. gadā tika pakļauti Iekšlietu ministrijai un vairs nebija Latvijas armijas vienības. Jātnieku un tehnisko daļu īpašā atšķirība bija oranži dzeltena krāsa, kā noprotams, tā sauca iepriekš Krievijas armijā pieņemto dzelteno, kuras tonis bija starp tumši dzeltenau līdz oranžu. Armijas štābu un Apsardzības ministriju sāka simbolizēt baltā krāsa, kura tika saukta par iezilgani balto. Ar laiku tā pārvērtās par bālgani zilu toni. 1922. gada 8. oktobrī arī Kara tiesai un Kara virstiesai noteica iezilgani balto krāsu.

Kara ministra 1928. gada 19. pavēle 17. jūlijā "sakarā ar iezilgani baltās un zaļās krāsas atmešanu" tiek noteiktas izmaiņas, jātnieki, artilēristi un Auto-tanku pulks nav minēti, tātad to krāsas palika kā iepriekš.

Karaspēka veids Zīmotņu un cepures virsas krāsa Cepures un apkakles iešuvumu krāsa Virsbikšu un citu iešuvumu krāsa  
Galvenais štābs
Kara ministrijas centrālās pārvaldes un sekretariāts
 
melna karoga sarkanumā karoga sarkanumā attēls
Armijas komandiera štābs karoga sarkanumā iezilgani balta karoga sarkanumā attēls
Kara ministrijai tieši padotās iestādes melna melna melna attēls
Kājnieki
Galvenajam štābam tieši padotās iestādes
 
karoga sarkanumā karoga sarkanumā karoga sarkanumā attēls
Jātnieki dzeltena dzeltena dzeltena attēls
Artilērija zila zila zila attēls
 
Tehniskās divīzijas štābs
Sapieru pulks
Elektrotehniskais divizions
karoga sarkanumā dzeltena karoga sarkanumā attēls
Auto-tanku pulks karoga sarkanumā karoga sarkanumā karoga sarkanumā attēls
 
Aviācijas pulks karoga sarkanumā zila karoga sarkanumā attēls
 

Lielākas izmaiņas notika ar Kara ministra 1929. gada 10. pavēli (24. aprīlī). Armijas komandiera un Galvenais štābs tika apvienoti 1929. gadā, izveidojot Armijas štābu ar to pašu iezilgani baltas krāsas atšķirību.

Karaspēka veids Zīmotņu krāsa Apmalojumu krāsa  
Armijas komandiera štābs
Galvenais štābs
Galvenā štāba rota
Kara ministrijas sekretariāts
iezilgani balta iezilgani balta attēls
Kara tiesu pārvalde un tai tieši padotās iestādes melna iezilgani balta attēls
 
Pārējās Kara ministrijas centrālās pārvaldes un tām tieši padotās iestādes melna karoga sarkanumā attēls
Kājnieki
Galvenajam štābam tieši padotās iestādes
 
karoga sarkanumā karoga sarkanumā attēls
Artilēristi zila zila attēls
Jātnieki dzeltena dzeltena attēls
Tehniskās divīzijas štābs
Sapieru pulks
Elektrotehniskais divizions
karoga sarkanumā dzeltena attēls
Auto-tanku pulks karoga sarkanumā karoga sarkanumā attēls
Aviācijas pulks karoga sarkanumā zila attēls

Kara ministra 1932. gada 21. pavēle 8. decembrī nemaina iepriekšējo krāsu kārtību. Dzeltenās jātnieku atšķirības valkā arī divīzijas eskadrona komandieris, seržants-jātnieks un raitnieks. Tehnisko daļu atšķirības piešķirtas arī Armijas inženierim un Armijas sakaru rotai.

Kara ministra 1935. gada 21. pavēle 1. septembrī nosaka jaunas krāsas, pie tam atgriežas ugunssarkanas krāsas iešuves. Armijai pakļautajai Robežsargu brigādei tiek zaļā.

Karaspēka veids Zīmotņu, cepures aploka un bikšu apšuvumu krāsa Apšuvumu krāsa  
Armijas štābs
Armijas štāba rota
Augstākā kara skola
Kara ministrijas sekretariāts
iezilgani balta iezilgani balta attēls
Apgādes pārvalde un tai tieši padotās iestādes melna karoga sarkanumā attēls
Kara tiesas un tām tieši padotās iestādes melna
 
iezilgani balta attēls
Kājnieki
Divīziju pārvaldes
Armijas štābam tieši padotās iestādes
karoga sarkanumā karoga sarkanumā attēls
Jātnieki dzeltena dzeltena attēls
Artilērija
Artilērijas inspektora štābs
zila zila attēls
Tehniskās divīzijas pārvalde ugunssarkana ugunssarkana attēls
Sapieru pulks ugunssarkana melna attēls
Sakaru bataljons ugunssarkana dzeltena attēls
Auto-tanku pulks ugunssarkana karoga sarkanumā attēls
Aviācijas pulks ugunssarkana zila attēls
Robežsargu brigāde zaļa ugunssarkana attēls