Jūras spēku dienesta pakāpju apzīmējumi

Jūrnieku pakāpju apzīmējumi tradicionāli uzšūti uz piedurknes vai arī uz uzplečiem.

1920 1927 1933 1935 1992 2002 2004
matrozis
 

 
  matrozis
 
matrozis
attēlsdižmatrozis       dižmatrozis   attēlsdižmatrozis
attēlskaprālis       kaprālis   attēlskaprālis
attēlsseržants       seržants   attēlsseržants
attēlsbocmanis       bocmanis   attēlsbocmanis
          vecākais bocmanis štāba bocmanis
deķleitnanta vietnieks
 
virsnieka vietnieks
 
attēlsvirsnieka vietnieks virsniekvietnieks
 
attēlsgalvenais bocmanis

 

 

 

 

 
vecākais virsniekvietnieks attēlsaugstākais bocmanis
attēlsdeķleitnants attēlsleitnants   attēlsleitnants leitnants   attēlsleitnants
attēlsvaktsleitnants attēlsvirsleitnants   attēlsvirsleitnants virsleitnants   attēlsvirsleitnants

 

 
attēlskapteinis-leitnants attēlskapteinis-leitnants      
attēlskomandleitnants attēlskapteinis   attēlskapteinis kapteiņleitnants   attēlskapteiņleitnants
attēlskomandkapteinis
 
    attēlskomandkapteinis kapteinis komandleitnants attēlskomandleitnants
attēlsjūras kapteinis
 
    attēlsjūras kapteinis komandkapteinis   attēlskomandkapteinis
attēlsadmirālis     attēlsadmirālis jūras kapteinis
 
  attēlsjūras kapteinis
        admirālis flotiles admirālis
 
attēlsflotiles admirālis
          kontradmirālis attēlskontradmirālis
          viceadmirālis attēlsviceadmirālis