Locījumi latviešu valodā

Īss video par vārdu locīšanas īpatnībām latviešu valodā.

Turpinājuma video par vokatīvu.