Latviešu valodas mezglu rakstība

Video par mezglu rakstību, kas kādreiz ir pastāvējusi latviešu valodā. Daudz ziņu par to nav, tāpēc viss balstās uz viena Uģa Nasteviča rakstu "The knot script – the lost writing system of the Latvian language", ko var atrast te: journals.ru.lv un www.eraksti.lv.