Kā zīmē lauciņus spēlēs?

Video par koordinātu pārveidošanu divdimensiju telpā, parādot pārveidošanas no pasaules koordinātām uz ekrāna koordinātām un atpakaļ.