Simbolika toreiz un tagad

M. Ozolspasts@uniformologija.lv