Pavēle par latviešu atsevišķo bataljonu

M. Ozolspasts@uniformologija.lv