Pavēle par latviešu atsevišķo bataljonu

1919. gada 2. janvārī Pagaidu valdība un tai vēl uzticamās karaspēka daļas ieradās Jelgavā. Pasta ielā 34 krievu kluba "Kružok" ēkā (vēlāk aizsargu Zemgales klubs) apakšpulkvedis O. Kalpaks parakstīja pavēli par Latviešu atsevišķā bataljona izveidošanu. 8. janvārī Kalpaka bataljons atstāja Jelgavu. Studentu rota šajā laikā apsargāja valdību un bataljonā tika iekļauta 17. februārī Rudbāržos.

Pavēle par latviešu atsevišķo bataljonu.

5. janvārī 1919. g. Jelgavā.

1. Ar Apsardzības ministrijas priekšrakstu no 5. janvāra š. g. zem Nr. 55 es esmu iecelts par latviešu atsevišķā bataljona komandieri ar atsevišķā bataljona komandieŗa tiesībām.
Latviešu atsevišķajam bataljonam tiek piedalītas:
1) virsnieku instruktoru rezerves rota,
2) Latgales virsnieku rota ar savām nodaļām,
3) Latgales apakšvirsnieku rota,
4) Cēsu rota,
5) Otrā zemessargu rota,
6) Trešā zemessargu rota.

2. Visas augšā minētās rotas tiek apvienotas divās rotās, kuŗu sastāvs būs sekošs:
1. rota: a) virsnieku rezerves rota un b) Latgales virsnieku rota: rotas k-ris kapteinis Balodis.
2. rota: a) Cēsu rota, b) otrā Latv. aps. rota, c) trešā Latv. aps. rota un d) Latgales apakšvirsnieku rota. Zem rotas komandieŗa št. kapitāna Skujiņa.
Piezīme: Cēsu rota tiks skaitīta otrā rotā kā pirmais posms, ar poručiku Puriņu kā posma komandieri. Latgales apakšvirsnieku rota un 2. Latvijas zemessargu rota kā otrais posms, ar praporščiku Gribovski kā posma komandieri. 3. Latvijas zemessargu rota kā trešais posms ar poručiku Pētersonu, kā posma komandieri.

3. Pamatojoties uz man padotām tiesībām ieceļu:
1) par saimniecības pārzini Latgales apakšvirsnieku rotas k-ri poručiku Rubuli,
2) par saimniecības pārziņa palīgu – no Latgales virsnieku rotas poručiku Ērgli,
3) par bataljona adjutantu no Latgales virsnieku rotas praporščiku Libertu,
4) priekš sakaru uzturēšanas no virsnieku rezerves rotas praporščiku Ķīsels,
5) par naudas maksātāju – praporščiks Rubulis,
6) par rakstvedi – Jānis Rubulis.

Latviešu atsevišķā bataljona komandieris ap. palkavnieks Kalpaks
Bataljona adjutants praporščiks Liberts