Par Štāba bataljonu

M. Ozolspasts@uniformologija.lv