Palīgs fotokolekcionāram

M. Ozolspasts@uniformologija.lv