Padomju Latvijas armijas atšķirības zīmes

M. Ozolspasts@uniformologija.lv