Latvijas armijas dienesta pakāpju apzīmējumi

Latvijas armijas karaviru dienesta pakāpju apzīmējumi atradās uz apkakles zīmotnēm. Mūsdienu Nacionālie bruņotie spēki sākotnēji glabāja zīmotņu tradīciju, bet pašlaik zīmotnes valkā tikai uz parādes ietērpa.

Tabulā attēlotas zīmotņu sistēma no to rašanās brīža līdz mūsdienām, jaunas zīmotnes vai jauni dienesta pakāpju apzīmējumi attēloti virzienā no kreisās puses uz labo.

1919 1928 1929 1933 1992 2002 2004
kareivis
 

 
  kareivis
 

 
dižkareivis       dižkareivis    
kaprālis       kaprālis    
seržants       seržants    
virsseržants       virsseržants    
          attēlsvecākais virsseržants attēlsštāba virsseržants

 
attēlsvirsnieka vietnieks attēlsvirsnieka vietnieks   attēlsvirsniekvietnieks
 
attēlsgalvenais virsseržants

 

 

 
 
 
attēlsvecākais virsniekvietnieks attēlsaugstākais virsseržants
attēlsleitnants       attēlsleitnants    
attēlsvirsleitnants       attēlsvirsleitnants    

 

 

 
attēlskapteinis-leitnants      
attēlskapteinis       attēlskapteinis    
attēlspulkvedis-leitnants       attēlsmajors    
attēlspulkvedis       attēlspulkvežleitnants    
attēlsģenerālis attēlsģenerālis (1928-1930)     attēlspulkvedis    
        ģenerālis attēlsbrigādes ģenerālis  
          attēlsģenerālmajors  
          attēlsģenerālleitnants  

Sākumā vertikālās līnijas virsnieku vietnieku zīmotnēs atbilda virsnieka vietnieka ieņemamajam instruktora amatam, bet no 1932. gada noteica vienu virsnieku vietnieku apzīmējuma veidu, kurš ir attēlots tabulā.