Karaspēku veidu krāsu atšķirības Latvijas armijā

M. Ozolspasts@uniformologija.lv