Vecās Latvijas armijas krūšu nozīmes

M. Ozolspasts@uniformologija.lv