Heraldry Studio

Heraldry Studio ir programma, ar kuru var izveidot savu ģerboni. Pašlaik tā ir agrajā piekļuvē Stīmā.

Heraldry Studio nav grafikas redaktors. Programma ļauj izveidot ģerboni pēc dotajiem likumiem un tad to eksportēt PNG failā. Gatavais ģerbonis var tikt izmantots personiskiem mērķiem, lomu spēlēs, vēstures rekonstrukcijā, ilustrācijai un apmācībai.

1. atjaunojums (novembrī)

Šajā atjaunojumā programmai ir pievienotas jaunas heraldiskās figūras, skaitā ap desmit.

2. atjaunojums (decembrī)

No šī brīža vairogu ir iespējams dalīt, ar katru dalījumu tālāk var darboties neatkarīgi.

3. atjaunojums (janvārī)

Programmai ir pievienotas daudzas jaunas dzīvnieku figūras.

Heraldry Studio var apspriest Diskorda kanālā: discord.gg/StwnxP6