Kustību vienādojumi

Video par kustību vienādojumiem, kādus izmanto spēlēs.