Jelgavas apkaimes

Gandrīz pirms 10 gadiem es izveidoju Jelgavas ielu lapu. Lapas mērķis ir sniegt Jelgavas ielu vēstures attēlu, cik nu tas ir manos spēkos. Lapā var izlasīt katras ielas nosaukumu maiņas, ko skaidrā veidā nekur nevar atrast, ne internetā, ne papīrā. Kādu dienu 2011. gadā lapā parādījās sadaļa Jelgavas apkaimes. Tajā bija un joprojām atrodas oficiāli nekur neapstiprināts Jelgavas sadalījums apkaimēs, to nosaukumi un pat šo apkaimju ģerboņi.

Apkaimes radās praktisku iemeslu dēļ. Kad es izlēmu papildināt lapu ar katras ielas attēlu galeriju, šis darbs sākotnēji neveicās. Es izlēmu šim darbam pieķerties plānveidīgi un sadalīt pilsētu darba rajonos, lai varētu vieglāk izplānot savus fotografēšanas reidus. Palīdzēja arī tas, ka tagad attēlu statistika varēja tikt izvadīta pa apkaimēm. Darbs pie attēlu sagatavošanas tagad secās daudz labāk nekā iepriekš, bet personiska pieredze, apstaigājot katru Jelgavas apkaimi, ļāva labi izvērtēt, vai kādas apkaimes robežas nav jālabo.

Apkaimju robežas nav novilktas uz labu laimi. Apkaimei ir sava daba un dvēsele, apbūves blīvums, ielu tīkla ģeometrija, skaidras robežas. Robežas veido upes, dzelzceļa uzbērumi, bet bieži arī šosejas. Piemēram, Rīgas iela ir šoseja, kas kā Ķīnas mūris sadala Pārlielupi uz pusēm tā, ka vienota apkaime abpus nesanāk, lai kā to negribētu. Grūtāk laikam ir noteikt robežas starp četrām Iekšjelgavas apkaimēm, un tās laikam paliek neskaidras. Tomēr vairumā es par novilktajām apkaimju robežām esmu pārliecināts. Esmu pats apstaigājis katru Jelgavas ielu, katrā apkaimē nomērojis daudz soļu.

Ir redzēti citi Jelgavas apkaimju projekti. Tos ir veidojušas kādas organizācijas un pat partijas. Šajos projektos gan netiek piedomāts par samērību, piemēram, parasti Iekšjelgava ir apvienota vienā apkaimē ar nosaukumu "Centrs". Ideja, ka Iekšjelgava no Driksas līdz Atmodas ielai rietumos un no Zvejnieku ielas līdz Rūpniecības ielai dienvidos, ar visu tās platību, apbūves un iedzīvotāju blīvumu, ielu un pagalmu dažādību ir viena apkaime, ir absurda. Ja notiktu īsta oficiāla Iekšjelgavas sadalīšana apkaimēs, tas drīzāk būtu tuvāks manam dalījumam.

Apkaimēm tika izraudzīti nosaukumi un uzzīmēti ģerboņi. Apkaimju nosaukumiem bija jābūt labskanīgiem, latviskiem, vēlams, nākošiem no esošiem vietvārdiem. Ja nosaukums tika veidots no jauna, tam bija jāattēlo apkaimes būtība. Protams, visādas nelatviskas padomju paliekas, kā Kurjatņiki, Okupanti, Pufaikciems, FRG, Žukovka, ir jāizmet vēstures mēslainē. Savukārts skanīgais, tautas mēlē radītais Rafs ir lielisks. Nebūtu slikti, ja tautas radīti nosaukumi saglabātos, lai no tiem varētu izraudzīties nākotnes vietvārdus. Piemēram, kurš mūsdienās atceras, kur Jelgavā deviņdesmitajos bija Līdums? (Tā sauca mājas starp Satiksmes ielu un Ganību ielu un tālāk līdz Atmodas ielai.)

Ģerboņi bija pēkšņa ideja, pie kuras īstenošanas es ķēros bez atskatīšanās. Katrai apkaimei tagad ir unikāls ģerbonis, kas arī kaut kā izsaka katras būtību.

Apkaimju tops:

Vislabākais ģerbonis. Visvairāk man patīk Lediņu ģerbonis. Tas labi apvieno nosaukumu (ledus) un apkaimes būtību (dārziņi, kalns). Vēl man patīk arī Vecā gala ģerbonis. Labi runājoši ģerboņi ir arī Viskaļiem un Pogu laukiem.

Visnevajadzīgākā apkaime. Diemžēl arī Lediņi! Kopš 1949. gada, kad pilsētas robežas tika paplašinātas un Lediņi (jeb Lediķi) tika iekļauti Jelgavā, šī apkaime ir vistālākā un visgrūtāk sasniedzamā. Īpaši šī nošķirtība no pārējās pilsētas pastiprinājās ar austrumu apvedceļa pabeigšanu deviņdesmitajos gados. Šis ceļš (Aizsargu iela) kā mūris nogriež Lediņus no pārējās pilsētas. Lediņiem daudz tuvāki ir Kārniņi turpat otrpus Vircavai.

Visnoslēpumainākā apkaime. Mežonīgie Pogu lauki. Apkaimes dienvidos tek trīs ielas, bet, kas notiek pārejā platībā, neviens nezina. Turp neved ceļi, šo platību ierobežo dzelzceļa uzbērumi kā mūri. Varbūt nākotnē Pogu lauki kļūs par Jelgavas zaļās atpūtas centru.

Vismājīgākā apkaime. Man nezin kāpēc visomulīgākais noskaņojums ir Viskaļos. Tajos jauki savienojas pilsētas dzīvīgums un ģimeņu māju miers.

Vispretrunīgākā apkaime. Tā noteikti ir Rafs. Pretenzijas pret Rafu ir tādas, ka tā teritorija ir pārāk liela un nedrīkst saukties par Rafu! Jāpaskaidro, ka, kaut gan rūpnīca RAF atradās otrpus Rīgas ielai, ar šo vietvādu tiek saistīts padomju blokmāju rajons ap tirdzniecības namu Pērnava starp Pērnavas ielu un Loka maģistrāli. Šis skanīgais, tautas radītais vietvārds – Rafs – tad arī ir attiecināts uz visu apkaimi. Tomēr var arī ieklausīties balsīs, kas saka, ka blokmāju Rafs ir jāatdala par savu apkaimi un ap Veco ceļu izpletušos savrupmāju Rafs – par savu. Jautājums paliek atklāts.

Ar Jelgavas apkaimēm var iepazīties te: jelgavas-ielas.lv/apkaimes/